Ucuz Elektrik Nedir?

Ucuz elektrik herhangi bir elektrik tarifesinin birim fiyatına göre EPDK’nin açıkladığı ulusal çapta kullanılan tarifelere göre daha düşük olması demektir. Özel şirketlerin elektrik tedarikçiliği yapmasıyla birlikte kişiler istediği zaman elektrik tedarikçisini değiştirme hakkına sahiptir.

Kişilerin tedarikçiyi değiştirmesiyle birlikte ucuz elektrik kullanabilir. Ucuz elektriğin piyasada olmasından biri de elektrik üreticilerinin elektriği farklı maliyetlerde üretmelerinden kaynaklıdır. Elektrik tedarikçilerinin birbiriyle olan rekabetinden dolayı tüketici nesline ucuz elektrik sunabiliyorlar. Böylece kişiler cep yakmayan fiyatlarla elektriği kullanabilme lüksüne sahip olabilirler. Elektrik üretiminin özel sektördeki ucuz elektrik firmalarına verilmiş olmasıyla kişilere mali olarak kolaylık sağlamıştır.

Ucuz Elektrik Üretiminde Tedarikçiler

Rekabetin önünün açılmasıyla birlikte şirketlerin kârını düşürmesiyle beraber serbest piyasadaki bu düşüş en çok tüketicilere fayda sağlamıştır. Her ne kadar önceden tedarikçiyi değiştirebilme izni yüksek enerji tüketen kesime verilmiş olsa da sonraki yıllarda bu izin kalkmıştır.

Ekonomik olarak ülkeye katkı sağlayan bir sektörün milli güvenlik açısından önemli olduğu görülmüş, böyle bir sektörün daha sağlam temellerle yol alması hedeflenmiştir. Her ne kadar tüketiciye kolaylık sağlamak adına yapılan bir girişim olsa da amaç olanakların kolaylaştırılmasıyla birlikte bu olanağın sağlam temeller üzerinde durması için kademeli olarak serbestleştirilmiştir.

Ucuz Elektrik İçin Tedarikçi Değiştirme Süreci

Eğer ki ödediğiniz elektrik 125 TL ya da onun üzerinde ise kişilerin elektrik tedarikçisini değiştirebilir veyahut serbest piyasadan birbirinden farklı teklifler alarak elektrik geçiş sürecini başlatma hakkına sahiptir. Ucuz elektrik üretebilmenin en önemli olayı serbest tüketici  üzerinde elektrik tüketimidir. Kişi  elektrik tedarikçisi seçtikten sonra tedarikçisi ile sözleşme yapmalıdır.

Sözleşmeyi çağrı merkezi ya da internet üzerinden mesafeli olarak ıslak imza ya da güvenli elektronik imza ile kurmak mümkündür. İlk defa bir yıldan önce  elektrik tedarikçisini değiştiren kişilerden herhangi bir şekilde cayma bedeli alınmamaktadır. Bir yıl gibi uzun süre içerisinde tedarikçisini değiştiren kişilerde ise sözleşmede cayma hakkı söz konusu değilse kişiye sağlanan tasarruf kadar cayma bedeli alınır. Kişinin tedarikçi değiştirme süreci tamamlanır tamamlanmaz tüketici önceki tedarikçisine ödediği cayma bedelini faiziyle geri alma hakkına sahiptir.

Serbest Tüketici

Kişi elektrik tedarikçisini istediği zaman değiştirebiliyorsa ona serbest tüketici denir. Aylık belirtilen kotada, bu genelde yüz yirmi beş TL (125 TL) ya da üzerinde elektrik faturası ödeyen herkes serbest tüketici olarak tedarikçisini değiştirme hakkına sahiptir. Serbest tüketici olabilmek için tüketicilerin yıllık belirli bir kotada harcama yapabilmesi önemlidir. Ancak o zaman serbest tüketici olarak anılabilir ve imkanlardan yararlanabilir. Kişinin yıllık tüketimini belirlemek EPDK ile oldukça mümkündür. Böylece kişinin yıllık harcaması belirlenerek kota tespiti yapılır. Kota tespiti yapıldıktan sonra tüketicinin tedarikçisini değiştirmesi durumunda serbest tüketici olarak ucuz elektrikten yararlanabilir. Özel sektörde sayıları 60’ ı geçen elektrik tedarikçileri piyasadan daha çok müşteri toplayabilmek için birbirleriyle rekabet haline girer. Bu süreçte birçok serbest tüketici kampanyaları yaparak tüketiciye cazip gelecek elektrik paketleriyle karşılaştırır. Böylece serbest tüketiciye uygun fiyatlarla elektrik kullanımı sağlanır. Elbette ki bu tür kampanyalardan daima serbest tüketici kârlı çıkar. Kampanyaların düzenlenebilmesi için 7 ayrı madde çerçevesinde düzenlemeler yapılarak özel sektör tedarikçileri ile rekabete girilir. Peki bu maddeler nelerdir, göz atalım;

  • Sağlanan tasarruf ( Birim fiyat)
  • Sabit veya indirim garantili birim fiyat
  • Taahhüt
  • Güvence bedeli koşulları
  • Fiyat garanti süresi ve sözleşme
  • Fatura ödeme yöntemlerinin genişletilmesi
  • Çeşitli ek kampanyalar
  • kampanyaların düzenlenmesine yardımcı olan maddeler olarak sayılabilir.

Zaman Kaybetmeyin!

Serbest tüketici olarak indirimli elektrik kullanın!

İLETİŞİM